Storybook Privacy Policy

  • Home
  • Storybook Privacy Policy

Storybook Privacy Policy

Masal Kitabı Sipariş Formu Aydınlatma Metni
Hikâye kitabımıza ilişkin sipariş formu aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz kapsamında, ACTECON Danışmanlık A.Ş. (“ACTECON”) tarafından kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5/2(c) hükmü uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; 
    • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
    • Müşteri ilişkileri yönetiminin süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir. 
 
İlgili kişisel verileriniz mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo hizmeti aldığımız tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sayılan haklarınıza yönelik taleplerinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sokak, No: 3-5, Arnavutköy/İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak göndererek veya ilgili formda yer alan diğer yöntemler aracılığıyla ACTECON’a iletebilirsiniz.

 

Storybook Order Form Privacy Policy

Within the scope of your personal data obtained through the order form for our storybook, ACTECON Danışmanlık A.Ş. (“ACTECON”) processes your identity, communication and customer transaction data. Your personal data are processed for the following purposes in accordance with the legal ground that "processing of personal data of the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract" under Article 5/2(c) of the Personal Data Protection Law No. 6698 ("PDPL"):
    • Carrying out goods/services production and operation processes
    • Carrying out customer relations management processes

Your relevant personal data may be transferred to our suppliers providing cargo/courier services in order to carry out our goods/service operation processes.
 
You can submit your requests regarding your rights set forth under Article 11 of the PDPL to ACTECON by filling out the Data Subject Request Form and sending it in writing to Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sokak, No: 3-5, Arnavutköy/İstanbul/Türkiye or through other methods specified in the relevant form.