Otomotiv

2005/4 sayılı Rekabet Kurulu Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar Tebliği, önceki regülasyonun “dar elbise” modelini değiştirerek, otomotiv sektöründe yer alan tüm firmalara daha esnek ve daha rekabetçi bir piyasa ortamı sunmuştur. İster distribütör, ister servis veya bayii olsun, sektörde “sahip olduğu anlaşmanın sağladığı imtiyazlara dayalı olarak” kar eden teşebbüsler yerlerini rekabet eden teşebbüslere bırakmaya başlamıştır. Dolayısıyla bilgiyi etkin biçimde kullanmak ve stratejileri yeni mevzuat ortamına göre oluşturmak, değişen kuralları tehdit olmaktan çıkarıp, fırsat haline getirmektedir.

ACTECON, müşterilerinin tabi olunan mevzuat çerçevesinde, en iyi şekilde faaliyet göstermesini sağlamakla kalmayıp, stratejilerini belirlemesine de yardımcı olmaktadır. Hizmet verilen firmanın endüstri analizi çıktılarını kullanan ACTECON, görüş ve önerilerinde Tüketici Hukuku, Sanayi Bakanlığı Düzenlemeleri ve dış ticaret kuralları ile Maliye Bakanlığı uygulamalarını bütünleşik olarak değerlendirmektedir.

ACECON, Türk otomotiv endüstrisinin yeni rekabet kurallarına adapte olduğu son üç yılda, yurt içi satışların % 70’ini gerçekleştiren 21 markaya sahip dokuz sağlayıcının danışmanlığını üstlenmiştir. ACTECON, tam kapsamlı hizmet sunan dört ayrı uzman ekip ile olası çıkar çatışmalarını hatasız olarak yönetmeyi başarmıştır.