Lojistik

Havayolu, konteynır, ro-ro, limancılık gibi ulaştırma sektörünün alt kollarının lider kuruluşlarının danışmanlığını yapmış olan ACTECON, rekabet kuralları ile sektörlerin tabi olduğu özel düzenlemeleri bütünleşik olarak değerlendirmektedir. Ekonomik etkinliği sağlayacak piyasa yapısına kavuşulması ve (de)regülasyona tabi alanlarda izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesi için bilimsel çalışmalar yapmakta; giderek serbestleşen piyasa şartlarında şirketlerin rekabet kurallarına uyumlarının sağlanması için danışmanlık hizmetleri vermektedir.