İlaç

İlaç sektörü, ilacın üretiminden perakende satışına kadar olan sürecin çeşitli aşamalarında birçok sınırlamaların sağlık mevzuatı ile getirilmiş bulunması, ilaç için Sağlık Bakanlığı’ndan her aşamada ruhsat ve satış izni alınması zorunluluğu, üretim ve ithalat sırasında uyulması gereken çok sayıda kısıtlayıcı kuralın varlığı, yoğun ar-ge yatırımları ve sonucunda ortaya çıkan yaygın patent koruması sebepleriyle klasik mal ve hizmet sektörlerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptir.

İlaç sektörünün bu farklı yapısı nedeniyle ortaya çıkan regülasyon gereksinimi çerçevesinde ACTECON, ilaç ve sağlık ürünlerine yönelik halihazırda sektörün önde gelen firmaları için savunmanlık, düzenli danışmanlık, Rekabet Uyum Programı ve Dikey Uyum Programı hizmetleri vermektedir.