Çevre ve Atık Ekonomileri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2005 yılından bu yana, çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek atıkların geri dönüşümüne yönelik mevzuatları yürürlüğe almaktadır. Bu bağlamda ambalaj, lastik, akü, pil ve daha birçok atık piyasasında çıkartılan yönetmeliklerle, atıkların çevreye zarar verecek şekilde bırakılması yasaklanmakta ve söz konusu atıkların üretici firmalar tarafından toplanarak geri kazandırılması zorunlu hale getirilmektedir.

Bu yönetmeliklerin, birbiriyle rakip konumundaki üreticilerin, atık yönetimine ilişkin sorumluluklarını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesine ve devlet tarafından yetkilendirilmiş kar amacı gütmeyen kolektif sistemler kurmasına izin vermesi, atık endüstrilerini ACTECON’un faaliyet alanları içerisine sokmaktadır. Zira söz konusu kolektif sistemler, rakipler arası işbirliği platformları olması nedeni ile rekabet kurallarına ilişkin hassasiyetleri de beraberinde getirebilmektedir.

Bu doğrultuda ilgili ürün ve hizmet piyasalarındaki rekabet ortamının sağlanması, korunması ve geliştirilmesini temel amaç olarak kabul eden Rekabet Kurumu, atık piyasalarında etkin rekabetin tesis edilmesi ve atığın rekabetçi bir biçimde geri dönüşümünün sağlanması amacıyla aktif bir biçimde faaliyet göstermektedir.

Nitekim Rekabet Kurumu’nun çeşitli atık endüstrileri hakkında vermiş olduğu kararlar bu amaçların gerçekleştirilmesine hizmet etmekte ve çevre amaçlı geri dönüşüm düzenlemelerinin rekabet kurallarından arî düşünülemeyeceğini ortaya koymaktadır. Gerek rakip konumundaki üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları kolektif sistemlere gerekse atık toplamakla yükümlü üretici firmalara danışmanlık hizmeti veren ACTECON’un çevre ve atık ekonomilerine yönelik rekabet uyumu faaliyetleri şu alanlarda yoğunlaşmaktadır:

  •  Yetkilendirilmiş kuruluşların yapısal ve yönetimsel dizaynının hazırlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere kolektif sistemlerin kuruluşuna ilişkin çalışmalar
  •  Kolektif sistemlerin atık yönetim planlarının hazırlanması rekabet kurallarına uyumunun gözetilmesi
  •  Kolektif sistemler tarafından gerçekleştirilecek olan toplayıcı, geri kazanımcı ve geri dönüşümcü ihalelerinin dizayn edilmesi, şartname ve kriterlerin uyumunun sağlanması
  • Kolektif sistemlerin toplantı, karar alma ve uygulama süreçlerinde rekabet uyumuna dair çalışmalar