Untitled Document
ACTECON, hukuku ekonomi perspektifinden analiz ederek müşterilerine değer yaratan bir danışmanlık kuruluşudur.

Kamu Özel Ortaklığı

PPP

Kamu Özel Ortaklığı (Public-Private Partnership - PPP), sağlık, ulaşım, adalet ve savunma gibi kamu hizmeti alanlarındaki yatırımların finansmanı ve risklerin etkin dağıtımında kullanılan ve başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin sıklıkla başvurduğu yeni nesil bir yatırım ve hizmet görme modelidir.

PPP Modelini kamu yatırımı ve hizmetlerinin özel sektör eliyle görüldüğü diğer finansman modellerinden ayıran en önemli özelliği, yatırımın tamamlanması ve hizmetin sunulmasına ilişkin risklerin, kamu ve özel sektör arasında paylaştırıldığı, oldukça geniş kapsamlı sözleşme ilişkilerinin bir araya gelmesiyle oluşmasıdır. Böylelikle kamu, yatırımın tamamlanması ve hizmetin sunulması bakımından en avantajlı teklifi sunan yatırımcıyla sözleşme imzalayarak kamu yatırımlarından kaynaklanan maliyetleri azaltmakta, özel sektör yatırımcısı ise sahip olduğu çeşitli imtiyazlarla yatırımın geri dönüşünü teminat altına almaktadır.

ACTECON, Kamu Özel Ortaklığı (Public-Private-Partnership - PPP) alanında Türkiye’nin ilk yatırım projesinde Sağlık Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti sunan konsorsiyumun içinde yer almıştır. Uzun soluklu bu çalışmanın sonucunda, dünyada uygulanan en modern PPP sistemi ülkemiz şartları göz önünde bulundurularak güncellenmiş ve gelecekteki PPP yatırımlarında da model alınacak bir yapıya kavuşturulmuştur. ACTECON’un regülasyon alanındaki bilgi birikimi ve iş tecrübesine dayanan PPP tecrübesi, kamunun ihtiyaç duyduğu en doğru sözleşme modelinin kurgulanmasından, özel sektörün yatırımının geri dönüşünü teminat altına almasını sağlayan mekanizmaların tesisine ve yatırımcıların da en doğru finansman modeline yönlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmasına imkan sağlamaktadır.